Coaching ...


Det finns elva definierade grundläggande coachingpunkter som utgör kärnan bland det en coach skall besitta och demonstrera. Dessa punkter har utvecklats för att bättre stödja de färdigheter och synsätt som vi tillämpar i vårt coachingarbete. Kärnkompetenser som syftar till att täcka områden som att skapa en god grund, en ömsesidig relation, effektiv kommunikation och att underlätta lärande och resultat.

Följande utgör en viktig del i vårt coachingarbete:

 • -Följa etiska riktlinjer och professionell standard
 • -Etablera coachingöverenskommelsen
 • -Skapa tillit och närhet till klienten
 • -Coachingnärvaro
 • -Aktivt lyssnande
 • -Kraftfulla frågor
 • -Direkt kommunikation
 • -Skapa medvetenhet
 • -Utforma handlingar
 • -Planera och sätta mål
 • -Hantera framsteg och ansvarstagande

Allt detta följer självklart riktlinjerna för hur cochingarbete skall bedrivas enligt ICF's normer.Vem behöver coaching ?

 • -
 • Jobb och karriär
  -
 • Företagscoaching
  -
 • Personlig utveckling
  -
 • På väg mot speciella mål i livet
  -
 • Du som är trött på att vara trött
  -
 • Du som längtar efter förändring
  -
 • Du som bestämt dig för förändring
  -
 • Du som vill något!

 • -

 • Kontakta snarast :)


All coching följer normer och riktlinjer enligt ICF